Pandemi sürecinde öncelikli amacımız, enfeksiyon şüphesi olan misafirlerimiz ile diğer misafirlerimizin ve çalışanlarımızın temas olasılığına izin vermemek. Bu amaca yönelik Enfeksiyon Kontrol Komite’mizin kararıyla bir dizi koruyucu önlem aldık ve bu önlemleri başarıyla uygulamaya devam ediyoruz:

Misafirimiz hastanemizin farklı giriş alanlarında bulunan ölçüm ve şikayet sorgulama noktalarında karşılanmakta ve termal kamera ile sıcaklık ölçüm testine tabii tutulmaktadır.

Covid-19 şüphesi ile hastanemize gelen hastalarımızın tedavileri; pandemi için belirlenerek izole edilmiş alanlarda, alınan üst düzey tedbirler ile güvenli bir şekilde sürdürülmektedir.

Sosyal mesafenin oluşturulması ve olası yayılmalara karşı korunması için poliklinik sayılarımızın azaltılmıştır. Covid-19 şüpheli misafirlerimize sunduğumuz poliklinik hizmetleri ise tamamen izole edilmiş bağımsız alanda, özel olarak bir araya getirdiğimiz sağlık çalışanlarımız tarafından sürdürülmektedir.

Misafirlerimizle doğrudan teması olan tüm sağlık personellerimize maske ve önlük gibi koruyucu ekipmanlar temin edilmektedir.

Misafirlerimiz ve çalışanlarımızın güvenliği için hastanelerimizde koruma alanları oluşturulmuştur.

Ortak kullanım alanlarımızdaki gazete, dergi ve broşür çalışmaları geçici olarak kaldırılmıştır.

Asansörler, bekleme salonları ve poliklinikler dahil hastanemizin her köşesinde insanlar arasındaki sosyal mesafenin 2 metreden az olmaması için tüm önlemler alınmıştır.

Hasta kayıt bankolarımızın sürekli dezenfeksiyonları yapılmakta olup; misafirlerimiz ile çalışanlarımız arasındaki en az 1 metre mesafe kuralının korunması için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Poliklinikler, restoranlar, acil servis ve konsültasyon odaları gibi el temasının yoğun olduğu ortak alanlarımız, Covid-19 önlemleri gereği gün içinde sıklıkla dezenfekte edilmektedir.

Başta tuvaletler olmak üzere, toplu kullanım alanlarının temizlik ve dezenfeksiyon sıklığı artırılmış, pek çok alana ilave el dezenfektanları yerleştirilmiştir.

Misafirlerimize sunduğumuz otelcilik hizmetleri; kapı girişinden başlayıp, taburculuk işlemlerine kadar devam ederken, en yüksek kalitede hizmet verilmektedir.

Hastanemizde kullanılan klima santrallerinin tamamı %100 taze hava santrali olup, santrallerde filtre değişimleri düzenli olarak yapılmaktadır.

Tıbbi bir gereklilik olmadığı sürece yoğun bakım ziyareti ve yatan hasta servislerimizdeki refakatçi uygulaması kaldırılmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamaları, uygulamaları, prosedürleri doğrultusunda misafirlerimizin güvenliğine dair planlamalar yapılmaktadır.

Bulaşıcı hastalıklar eylem planımızda güncellemeler yapılmış ve pandemi planımız oluşturulmuştur. Bu plan; hastanemize başvuran misafirlerimizin olumsuz şartlardan etkilenmeden sağlık hizmetini alabilmesine yöneliktir.

Enfeksiyon gelişiminin önlenmesi ve kontrolü konusunda; kurum kültürümüzü paylaşan tüm sağlık çalışanlarımıza şüpheli ve kesin tanılı Covid-19 hastalarımız ile diğer hastalarımızın ayrımını yapabilecek şekilde işbaşı eğitimleri verilmiş, yazılı ve görsel paylaşımlarıyla bilgilendirilmişlerdir.

Tüm işlemlerimiz hasta güvenliği esas alınarak devam ettirilmektedir. Önlemlerimiz, kıymetli sağlık çalışanlarımızı korumak ve misafirlerimize daha sağlıklı koşullar altında sağlık hizmeti vermek için olup, Enfeksiyon Kontrol Komite’miz tarafından sıklıkla geliştirilmektedir.

Çalışma Saatleri

Hafta içi: 08.00-19.00
Hafta sonu: 09.00-18.00