Kök Hücre Tedavisi | Dr. Ahmet Ayık
0

Vücudumuzda doku ve organları oluşturan temel hücreler, kök hücrelerdir. Kök hücreler; zarar gören bir dokuyu veya organı, oradaki hücreye dönerek tedavi etmekle görevlidir. Yönlendikleri bölgede varsa hasarları iyileştirir ve yenileme sağlarlar. Sınırsız bölünebilme yetileri bulunur. Kök hücrelerin bu özelliği, vücudumuzun daimi koruyucuları yapar.

Kök hücre tedavisinin temeli; vücutta hasar almış veya eksilmiş hücrelerin yenilenmesi, doku ve organları iyileştirebilmek için kök hücrelerden yararlanılması esasına dayanır. Çeşitli pek çok hastalığın organ ve dokular üstünde yarattığı hasarın iyileştirilmesi, erken yaşlanmasının engellenmesi ve benzeri amaçları olan bir tedavi şeklidir.

Kök hücre tedavisi nasıl yapılır?

Günümüz şartlarında insan vücudundan elde edilen kök hücre ve dokuların laboratuvar ortamında çoğaltılabileceği keşfedilmiştir. Yani, kök hücreler pek çok hastalığın tedavisinde kullanıldığı gibi, estetik ve gençleşme uygulamalarında da kullanılabilir duruma gelmiştir. Hangi hastalıkta, hangi tip hücrenin tercih edileceği, uygulama protokolü ve başarı durumu tamamıyla kişiye özgüdür.

Kök hücre ve dokulara yönelik yapılacak her işlem; güncel teknoloji, donanımlı alt yapı ve tecrübe ister. Bu yüzden, her klinikte yapılamamaktadır. İşlemin, uluslararası standartta kabul görmüş GMP (Good Manufacturing Practice-İyi Üretim Uygulamaları) çerçevesinde yapılması gerekmektedir.

Kök hücre nakli nasıl yapılır?

Tedavinin çeşidine göre değişiklik göstermekle beraber; intravenöz olarak direkt kan dolaşımı sistemine ya da enjeksiyon ile doğrudan hasar bölgesindeki doku veya organa verilebilir.

Kök hücre tedavisi hangi hastalıkların tedavisinde uygulanır?

Kök hücreler; eksilen veya hasarlı hücreleri/dokuları yenilemekle görevli olduğu için; araştırmacılar, farklı tıbbi rahatsızlıklarda kök hücre tedavisini denemeyi düşünmüşlerdir. Temelde düşünce; hastaya kök hücre veya kök hücreden elde edilmiş hücreleri naklederek, kök hücrelerin yenileyici ve iyileştirici özellikleri ile bireyi eskisi gibi sağlığına kavuşturmaktır. Kök hücre tedavisinin alanına giren bazı rahatsızlıklara örnek verelim:

 • Otizm
 • Oligospermi
 • Kısırlık
 • İktidarsızlık
 • Siroz
 • Kök hücre ile gençleşme
 • Yüzde kök hücre tedavisi
 • Multiple skleroz (MS)
 • Lupus
 • Alzheimer
 • Parkinson
 • Diş ve diş eti hastalıkları
 • ALS
 • Ülseratif kolit
 • Kalp rahatsızlıkları
 • Kas erimesi
 • Demans
 • Otoimmün hastalıklar
 • Ortopedik hastalıklar

Kök hücre tedavisinin başarısını etkileyen faktörler

Tedavideki başarı oranını artıran en önemli 2 etken; doğru hasta tercihi ve kök hücreleri elde ederken uygun tekniği kullanmaktır. Bununla beraber; kilo verme ve düzenli egzersiz yapma gibi önemli yaşam alışkanlıkları, kök hücre tedavisinin uzun vadede etkisini artırır.

Çalışma Saatleri
Hafta içi: 08.00-19.00
Hafta sonu: 09.00-18.00